Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

Ние зачитаме Вашите лични данни. И затова искаме да Ви информираме как се ползват  и как тази информация се съхранява.

 Събирането  и използването  на лична  информация от наша страна , е единствено да можем да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. Като Ви информираме относно продукти или услуги, както и промоции свързани с нашият магазин.

Нашия магазин стриктно спазва Закона за защита на личните данни.

Закона за Защита на личните данни, урежда правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Целта на закона е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните. Личните данни трябва да:

  • се обработват законосъобразно и добросъвестно;
  • се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;

Физическото лице има право по всяко време да поиска от администратора да:

  • заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на този закон;
  • Администраторът взема специални мерки за защита, когато обработването включва предаване на данните по електронен път.

 

По всяко време имате възможност чрез контактната форма да заявите желанието си да не получавате известия от нас.

Екипът на Galla.bg Ви пожелава приятно пазаруване.

Loading...