Информация за доставка

Информация за доставка

Стандартният срок на доставка на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес е от 1 до 2 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за забавяне на доставката поради независещи от ТЪРГОВЕЦА обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избере начин на доставка от предоставените му при поръчка опции.
При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява ТЪРГОВЕЦА на тел. 0886975613
При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за въшни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и не уведоми незабавно ТЪРГОВЕЦА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката,ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.
 При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. 
 В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени. 
Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...