Политика за връщане

Политика за връщане на закупена стока

ПОТЕРБИТЕЛЯТ има право да се откаже или да върне, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача, е влязло във владение на стоките. 
За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да попълни формуляра за връщане или да изпрати e-mail със заглавие “Връщане на продукт” на info@galla.bg  с информация за имената си, адрес, телефонен номер, адрес, номер на поръчка и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление. 
В случай, че потребителят се откаже от договора, ТЪРГОВЕЦЪТ ще възстанови стойността на стоката в срок от 14 дни от датата, на която потребителят информира ТЪРГОВЕЦЪТ за неговото решение за отказ от договора.
ТЪРГОВЕЦЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно. При приемане на върната стока от Потребителя, ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да провери продуктите за щети и въздействия причинени от евентуално необичайно ползване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. При наличие и установяване на такива щети, ТЪРГОВЕЦЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ да направи прихващане от сумата за възстановяване, съобразно оценката на констатираната щета и съгласно чл. 55 ал.4 от ЗЗП.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да върне обратно на ТЪРГОВЕЦА стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал ТЪРГОВЕЦЪТ за отказа си. 
 ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да поеме преките разходи по връщане на стоката до адресът на ТЪРГОВЕЦА.
Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. На връщане подлежи и подарък, ако такъв е получен. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, замърсена, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, части или стикери, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

Възстановяване на суми във връзка с извършени плащания:

Възстановяването на суми по извършени плащания става, след като Търговецът получи обратно продукта от Потребителя/Клиента и той отговаря на нужните изисквания за да бъде възстановена пълно или частично сумата.
► В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 14 календарни дни.

► В случай, че плащането е направено с наложен платеж, Epay, EasyPay възстановяването на суми се извършва чрез обратен превод по същата сметка, с която е направено плащането или по друга банкова сметка, предоставена от Потребителя, в срок от 14 календарни дни.

Loading...