Гаранционни условия

ТЪРГОВЕЦЪТ прилага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока. В документа са описани: телефон на сервизи на закупената стока, гаранционните условия, както и гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.


С приемане на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ при оформяне на поръчката клиентът приема и съответните ГАРАНЦИОННИ срокове за вида стока, която закупува.


Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция:
а) в случай на изгубена гаранционна карта;
б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран сервизен център;
в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;
д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. 

 

Loading...